Body-S|D|S er en kropsterapeutisk helhedsbehandling

En behandlingsform som tager udgangspunkt i dine ønsker og behov, og hvad terapeuten kan mærke i din krop.
Formålet er at arbejde med din fysiske og følelsesmæssige last for at forbedre og styrke dit helbred. Behandlingen er ikke kun til dig, der i forvejen er belastet, fx af en stresset hverdag, men også til dig, der vil yde mere i hverdagen og forbedre dine personlige og sportslige præstationer.

Tidsforløbet i en Body-S|D|S-behandling

Der afsættes 55 min. til af- og påklædning, behandling og evt. samtale efter behov. Behandlingen forgår under et tæppe og udføres bedst, hvis du kun er iført undertøj. Det er dog op til den enkelte klient, hvor meget tøj man ønsker at beholde på under en behandling

Samtale-filosofi

Vi har alle en fortid som tynger os både fysisk og psykisk. I Body-SDS har vi ideen om det hele menneske, og at traumer og mentaltilstande kommer til udtryk i kroppen. Under en behandling kan der derfor opstå et behov for dialog når spændinger og følelsesmæssige anstrengelser frigøres.

Body-S|D|S hjælper på mange skavanker

Alt fra konkrete kliniske sygdomme til forebyggelse af lidelser, vedligeholdelse af en sund krop og bedre fysiske og mentale præstationer.

Problemer i bevægeapparatet

Ryg- og nakkeproblemer, ”kold skulder” samt nerve- og sanseproblemer, organproblemer, stress, angst, traumer, gigt, forstuvninger, smerter, ømhed, piskesmæld, tennisalbue, museskader, eksem, allergi, astma, fordøjelsesproblemer og kroniske infektioner. Er alle problemer der kan afhjælpes med Body-SDS behandling

Behandlingsteknikker

Metoden bygger på en lang række gennemprøvede teorier og håndgreb, som med succes har ændret livet for mange. Teknikken mestres gennem en kombination af massage, bevægelse af leddene, pulserende bevægelser, åndedrætsteknikker og Body-SDS aku- og zonetryk.
Kombination af disse unikke teknikker sætter først og fremmest gang i kredsløbet og aktiverer en gennemstrømning i kroppen. Desuden bliver det lettere at løsne dine spændinger i muskulaturen, inflammationer i sener og hævelser omkring leddene. Ved løsning af spændinger, skabes bedre blod- og lymfecirkulation, hvormed der opnås en udrensende effekt, både fysisk og psykisk.
Med terapeutens indføling og viden om kroppens anatomi mærkes, hvor de tilgrundliggende problemer rodfæster sig. På den måde kan terapeuten behandle klientens udsatte og sårbare områder.

Gør det ondt at modtage en Body-S|D|S-behandling?

Det behøver ikke at gøre ondt, det altid op til klienten hvor dybt terapeuten kan gå. Der er mange veje ind til problemet og ofte er smerten bare symptomet på et problem andet steds i kroppen.

Forløsning af følelser

Det muligt at få en forløsning af ophobet og uforløste følelser, som kan kræve yderligere behandling.
Der kan også være følelsesmæssige bivirkninger efter en behandling. De kan afklares bl.a. ved en telefonsamtale eller – om nødvendigt – en hurtig efterfølgende behandling.

Antallet af Body-S|D|S-behandlinger

Mange kommer for at forebygge livsstilssygdomme og vedligeholde en sund krop eller for at øge sit velvære generelt.
Hyppigheden af behandlinger er op til den enkelte.
Ofte kommer klienten først, når skaden er sket, og jo længere klienten har gået med sin skade, jo længere tager det at genoprette balancen.
Terapeuten udarbejder gerne et behandlingsforløb tilpasset den enkelte klients ønsker og behov.

Hvordan reagerer min krop, efter en Body-S|D|S-behandling?

I værste tilfælde kan der opstå ømhed. For langt de fleste forsvinder denne ømhed hurtigt igen, men fortsætter smerten kan det afklares med en kort opfølgende behandling. Det anbefales at drikke rigeligt med vand.

Resultater

Klienten vil efter få behandlinger opleve et fantastisk velvære og lethed i krop og sind og vil føle en større styrke og frihed. Åndedrættet bliver lettere og friere, og kroppens gemte ressourcer vil forstærkes. Ofte oplever klienten en følelse af at være mere tilstede i nuet og større indre ro.

Book en tid

Book en tid

Tlf.: +45 26281679
www.bodycph.dk
Søndersøvej 54
2820 Gentofte